Basics training

LEER MEER OVER UW THERMOMIX

We willen u niet alleen blij maken met vele lekkere kook- en bakideeën; we willen ook dat u precies weet hoe u uw Thermomix veilig en correct moet gebruiken. De volgende pictogrammen symboliseren belangrijke veiligheidsvoor-schriften. We stellen ze graag aan u voor, inclusief de bijbe-horende toelichting. Klik op de drie hoofdstukken van de Thermomix Basics-training ‘Basics’, ‘Gebruik’ en ‘Toebeho-ren’ en ervaar hoe u uw Thermomix veilig kunt gebruiken.

BASICS TRAINING

Basiskennis veiligheid

 • Icon food only
  ALLEEN VOOR VOEDSEL
  De Thermomix is een keukenmachine die uitsluitend bestemd is voor het bereiden van voedsel.
 • Icon handle with care
  VOORZICHTIG GEBRUIKEN
  Ga altijd voorzichtig te werk als u met de Thermomix kookt. Houd toezicht op beginnende gebruikers of instrueer deze over het gebruik van de Thermomix. Zorg dat er geen kinderen in de buurt zijn als u met de Thermomix kookt.
 • Icon check
  CONTROLEER ALLES
  Controleer de Thermomix en de toebehoren zoals de aansluitkabel, de mengbeker, het deksel en de dichtingsring van het deksel (alleen TM31) telkens voor gebruik goed op mogelijke schade. Gebruik het apparaat alleen onbeschadigd en met goed passende onderdelen.
 • Icon keep dry
  HOUD DE BEHUIZING DROOG
  Dompel de behuizing van de Thermomix niet onder in water. Zorg dat er geen water, vloeistof of vast voedsel in de behuizing komt. Reinig de behuizing alleen met een vochtige doek. Trek de stekker van de Thermomix uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
 • Icon green sealing ring
  GEBRUIK DE GROENE DICHTINGSRING
  Gebruik uw Thermomix TM31 uitsluitend met de groene dichtingsring, correct aangebracht in het deksel van de mengbeker. Als u geen groene dichtingsring hebt, kunt u er een bestellen via uw plaatselijke klantenservice of Thermomix online shop.
 • Icon replace 2 years
  VERVANG OP TIJD
  De dichtingsring (alleen TM31) moet om de twee jaar worden vervangen, of eerder in geval van schade of lekkage. Gebruik uitsluitend originele Thermomix-toebehoren van Vorwerk.
 • Icon sharp blades
  SCHERP MES
  Het lemmet van het mes is zeer scherp. Houd alleen de bovenkant van het mes vast wanneer u het verwijdert of opnieuw aanbrengt. Raak het mes niet aan als de Thermomix in gebruik is.
 • Icon right position
  ZOEK DE JUISTE PLEK
  Plaats uw Thermomix op een schoon, stevig, vlak en niet-verwarmd oppervlak zodat het toestel niet kan verschuiven. Zorg dat de Thermomix niet in de buurt van een kookplaat staat want bij verhitting kan hij vlam vatten.
 • Icon it moves
  HET KAN VERSCHUIVEN
  Plaats de Thermomix op voldoende afstand van de rand van het werkblad omdat het apparaat tijdens het kneden van deeg of hakken van voedsel kan verschuiven. Houd de Thermomix altijd in het oog tijdens het gebruik.

Veilig gebruik

 • Icon sizes
  NIET TE VOL VULLEN
  Vul de mengbeker, het kookmandje of de Varoma nooit boven de markeringen van het maximale vulniveau en vul de Thermomix nooit te vol. Controleer de markering van het vulniveau van de mengbeker telkens na het toevoegen van ingrediënten. Door de mengbeker, het kookmandje of de Varoma te vol te vullen, werkt de beveiliging van de Thermomix mogelijk niet goed. Dit kan tot ernstige verwondingen leiden.
 • Icon boiling hot
  KOKEND HEET
  Plaats de maatbeker goed in de uitsparing in het deksel van de mengbeker om te voorkomen dat heet voedsel ontsnapt. Mocht er voedsel door deze opening of elders ontsnappen, verlaag dan onmiddellijk de snelheid. Houd ten minste 3 seconden snelheid “1” aan voordat u de knop naar DEKSEL OPEN draait (alleen TM31). Wacht tot het is afgekoeld, controleer het vulniveau en schep er zo nodig vulling uit.
 • Icon Thermomix cup
  GEBRUIK DE MAATBEKER
  Sluit de uitsparing in het deksel van de mengbeker alleen af met de maatbeker die is ontworpen voor en geleverd bij uw Thermomix. Dek de maatbeker nooit af omdat er dan geen stoom kan ontsnappen. Het toestel kan dan onder druk komen te staan en ernstig letsel veroorzaken.
 • Icon hot accessories
  HETE TOEBEHOREN
  Diverse onderdelen van de Thermomix worden heet of laten hete stoom ontsnappen als de temperatuur tot boven de 60 °C oploopt. Blijf daarom op veilige afstand en wees voorzichtig met het hanteren van hete voorwerpen. Houd de maatbeker nooit vast bij het verwerken van voedsel boven de 60 °C.
 • Icon steaming hot
  STOMEND HEET
  Er komt hete stoom vrij aan de zijkanten en aan de bovenkant van het deksel van de Varoma tijdens het gebruik van de Varoma. Raak alleen de handgrepen aan de zijkanten van de Varoma aan. Er blijft hete stoom ontsnappen door de uitsparing in het deksel van de mengbeker bij het wegnemen van de volledige Varoma.
 • Icon time
  NEEM DE TIJD
  Zet de snelheid uit en wacht ten minste 3 seconden tot het verwerkte voedsel tot stilstand is gekomen. Pas dan mag u de schakelaar naar de stand DEKSEL OPEN draaien (alleen TM31) en het deksel voorzichtig openen.
 • Icon turbo
  GEBRUIK TURBO ALLEEN VOOR KOUD VOEDSEL
  Gebruik de turbofunctie alleen voor het verwerken van koude ingrediënten. Gebruik de turbofunctie niet met warm voedsel.
 • Icon speed up
  LANGZAAM VERSNELLEN
  Verhoog de snelheid voor het mengen stap voor stap (alleen TM31) na het koken op hoge temperatuur.
 • Icon speed down
  LANGZAAM VERTRAGEN
  Verlaag de snelheid na het mengen stapsgewijs en ga altijd gedurende minimaal 3 seconden terug naar snelheid “1” (alleen TM31).

Toebehoren

 • Icon green sealing ring
  GEBRUIK DE GROENE DICHTINGSRING
  Gebruik de Thermomix TM31 uitsluitend met de groene dichtingsring in het deksel van de mengbeker. Als u geen groene dichtingsring hebt, kunt u er een bestellen via uw plaatselijke klantenservice of Thermomix online shop.
 • Icon lock
  GOED VERGRENDELEN
  Zorg dat alle onderdelen (waaronder mes, dichtingsring mes, voetstuk van mengbeker, mengbeker, deksel mengbeker, dichtingsring deksel, maatbeker en Varoma) goed zijn vergrendeld en op de juiste positie zitten.
 • Icon open carefully
  ZORGVULDIG OPENEN
  Open de mengbeker voorzichtig - probeer hem nooit open te wrikken. Voor TM31: open het deksel alleen als het verwerkte voedsel tot stilstand is gekomen en de snelheidsschakelaar op DEKSEL OPEN staat.
 • Icon
  VERMIJD NAMAAK
  Gebruik uitsluitend originele onderdelen of toebehoren die zijn geleverd met en ontworpen voor uw Thermomix.