TRENING I GRUNNREGLENE

UTVID DIN KUNNSKAP OM THERMOMIX

Foruten å gi deg tusenvis av ideer til velsmakende matretter og hjemmebakst ønsker vi også å sikre at kundene våre vet hvordan de skal bruke sin Thermomix trygt og riktig. De følgende ikonene illustrerer alle de relevante sikkerhetsreglene – hvert enkelt ikon blir presentert for deg med den tilhørende forklaringen. Klikk deg gjennom de tre Thermomix-seksjonene "Grunnregler", "Bruk" og "Tilbehør" og lær alt om sikker håndtering av din Thermomix.

TRENING I GRUNNREGLENE

Grunnleggende sikkerhet

 • Icon food only
  KUN FOR MATVARER
  Thermomix er kun ment å brukes for tilberedning av mat.
 • Icon handle with care
  VÆR ALLTID FORSIKTIG
  Utvis forsiktighet ved bruk av Thermomix. Sørg for at nybegynnere overvåkes og/eller får opplæring i bruk av Thermomix. Vær alltid oppmerksom og pass på at barn ikke er i nærheten ved bruk av Thermomix.
 • Icon check
  SJEKK MASKINEN
  Sjekk Thermomix og tilbehøret, som tilkoblingskabelen, miksegryten, lokket og pakningen (kun TM31) for mulig skade før hver gangs bruk. Bruk kun maskinen hvis den ikke er skadet og delene passer presis sammen.
 • Icon keep dry
  OPPBEVARES TØRT
  Thermomix-maskinen må ikke nedsenkes i vann. Pass på at vann, væske eller fast føde ikke kommer inn i maskinhuset. Rengjør maskinhuset med en fuktig klut. Koble Thermomix fra hovedstrømforsyningen før rengjøring.
 • Icon green sealing ring
  BRUK KUN DEN GRØNNE PAKNINGEN
  Bruk alltid Thermomix TM31 med den grønne pakningen/tetningsringen korrekt plassert i lokket til miksegryten. Hvis du ikke har en grønn pakning, kan den bestilles via XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon replace 2 years
  HUSK UTSKIFTING
  Den grønne pakningen (kun TM31) bør skiftes hvert annet år, eller tidligere i tilfelle skade eller lekkasje. Bruk kun originalt Vorwerk Thermomix-tilbehør.
 • Icon sharp blades
  SKARPE KNIVER
  Knivbladene på miksekniven er meget skarpe. Hold i den øvre delen av miksekniven når du tar den ut og setter den inn. Ikke rør miksekniven når Thermomix er i drift.
 • Icon right position
  RIKTIG PLASSERING
  Plasser Thermomix på en ren, fast, jevn og ikke oppvarmet overflate, slik at den ikke kan skli. Påse at Thermomix plasseres borte fra f. eks. komfyr, da den kan ta fyr i tilfelle den blir oppvarmet.
 • Icon it moves
  DEN KAN BEVEGE SEG
  Plasser Thermomix i tilstrekkelig avstand fra kanten ved elting av deig eller findeling av mat, da Thermomix kan bevege seg. Hold øye med maskinen hele tiden når den er i bruk.

Sikker bruk

 • Icon sizes
  IKKE OVERBELASTE
  Overskrid aldri maksimumsmarkeringen i miksegryten, kokekurven eller Varoma og overfyll aldri Thermomix. Kontroller nivåmerkingen i miksegryten hver gang du tilsetter nye ingredienser. Om du overfyller miksegryten, kokekurven eller Varoma kan dette påvirke sikkerhetsfunksjonene til Thermomix og føre til alvorlige skader.
 • Icon boiling hot
  KOKENDE VARM
  Sett målebegeret riktig inn i hullet i miksegrytens lokk for å unngå at varm mat slipper ut. Reduser hastigheten omgående hvis mat kommer ut fra åpningen i lokket eller andre steder. La stå på "1" i minst 3 sekunder før du bytter til posisjon "Åpne lokk" (kun TM31). Når enheten er avkjølt, sjekkes nivået. Reduser hvis nødvendig.
 • Icon Thermomix cup
  BRUK MÅLEBEGERET
  Hullet i lokket til miksegryten må ikke dekkes til med noe annet enn målebegeret som følger med Thermomix. Hvis målebegeret dekkes til med andre ting slipper ikke dampen ut, og maskinen kan settes under trykk og forårsake alvorlige skader.
 • Icon hot accessories
  TILBEHØR SOM BLIR VARMT
  Flere deler blir svært varme eller avgir varm damp når Thermomix varmes opp til temperaturer over 60 °C. Hold derfor en viss avstand og vær forsiktig når du håndterer varme enheter. Ta aldri på målebegeret ved behandling av mat ved over 60 °C.
 • Icon steaming hot
  VARM DAMP
  Meget varm damp kommer ut på sidene og fra toppen av lokket når Varoma er i bruk. Kun håndtakene og sidene av Varoma kan berøres. Varm damp fortsetter å komme ut gjennom hullet i lokket til miksegryten når du fjerner tilbehøret Varoma.
 • Icon time
  TA DEG TID
  Senk hastigheten og vent i minst 3 sekunder til maten ikke lenger er i bevegelse. Da kan du sette bryteren til posisjonen "åpne lokk" (kun TM31) og deretter åpne lokket forsiktig.
 • Icon turbo
  BRUK TURBO KUN FOR KALD MAT
  Bruk turbo- modus for tilberedning med kalde ingredienser. Bruk ikke turbo- modusen mens du behandler varm mat.
 • Icon speed up
  ØK HASTIGHETEN SAKTE
  Etter tilberedning ved høy temperatur, øker du hastigheten trinnvis mens ingrediensene blandes (kun TM31).
 • Icon speed down
  SENK HASTIGHETEN SAKTE
  Etter bearbeiding skal du redusere hastigheten trinnvis og la den stå på hastighet "1" i minimum 3 sekunder (kun TM31).

Tilbehør

 • Icon green sealing ring
  BRUK DEN GRØNNE PAKNINGEN
  Bruk Thermomix TM31 kun med den grønne pakningen/tetningsringen i lokket til miksebollen. Hvis du ikke har en grønn pakning, kan den bestilles via XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon lock
  PLASSER DELENE KORREKT
  Sørg for at alle deler (miksekniven, pakningen, miksegrytens fot, miksegryten, lokket, pakningen i lokket, målebegeret og Varoma) er korrekt plassert og låst som foreskrevet.
 • Icon open carefully
  ÅPNE SKÅNSOMT
  Ta forsiktig lokket av miksegryten. Bruk aldri makt for å åpne. For TM31: Åpne lokket kun når tilberedt mat ikke lenger er i bevegelse og hastighetsvelgeren står i posisjon "åpne lokk".
 • Icon
  UNNGÅ ETTERLIGNINGER
  Bruk kun originale deler og tilbehør som følger med Thermomix og er designet for denne.