OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE

RAZŠIRITE SVOJE ZNANJE O NAPRAVI THERMOMIX

Poleg na tisoče okusnih idej za kuhanje in pečenje želimo strankam ponuditi tudi informacije o varni in pravilni uporabi naprave Thermomix. Ikone v nadaljevanju prikazujejo veljavna varnostna navodila – ob vsaki je tudi ustrezna razlaga. Oglejte si tri razdelke Thermomix Basics, »Osnovno«, »Uporaba« in »Dodatki«, ter spoznajte vse o varni uporabi naprave Thermomix.

Osnovni varnostni napotki

 • SAMO ZA HRANO
  Naprava Thermomix™ se uporablja samo za pripravo hrane.
 • RAVNAJTE PREVIDNO
  Pri kuhanju z napravo Thermomix™ bodite previdni, nove uporabnike pa nadzorujte ali poučite o uporabi naprave Thermomix™. Ko kuhate z napravo Thermomix™, bodite previdni in se prepričajte, da v bližini ni otrok.
 • OHIŠJE MORA OSTATI SUHO
  Ohišja naprave Thermomix™ ne potapljajte v vodo. V ohišje ne sme zaiti voda, tekočine ali trda hrana. Ohišje čistite samo z vlažno krpo. Pred čiščenjem izvlecite vtič naprave Thermomix™ iz vtičnice.
 • PREGLEJTE
  Pred vsako uporabo preglejte napravo Thermomix™ in dodatke, kot so priključni kabel, mešalna posoda, pokrov ali tesnilni obroč pokrova (samo TM31), če so poškodovani. Uporabljajte jih samo, če niso poškodovani in če se deli pravilno prilegajo.
 • Icon green sealing ring
  UPORABITE ZELEN TESNILNI OBROČ
  Napravo Thermomix™ TM31 vedno uporabljajte samo z zelenim tesnilnim obročem, ki mora biti pravilno vstavljen v pokrovu mešalne posode. Če nimate zelenega tesnilnega obroča, ga lahko naročite pri vaši lokalni službi za pomoč strankam.
 • Icon replace 2 years
  NE POZABITE ZAMENJATI
  Tesnilni obroč (samo TM31) je treba zamenjati vsaki dve leti ali prej v primeru poškodb ali iztekanja. Uporabljajte samo originalne dodatke Vorwerk Thermomix™.
 • Icon sharp blades
  OSTRA REZILA
  Rezila mešalnega noža so zelo ostra. Ko želite mešalni nož odstraniti ali znova namestiti, primite samo za zgornji del mešalnega noža. Med delovanjem naprave Thermomix™ se ne dotikajte mešalnega noža.
 • Icon right position
  NAJDITE PRAVILEN POLOŽAJ
  Napravo Thermomix™ namestite na čisto, trdno, ravno in neogrevano površino, po kateri ne bo drsela. Naprava Thermomix™ se ne sme nahajati v bližini kuhališč, saj se lahko zaradi segrevanja vname.
 • Icon it moves
  LAHKO SE PREMIKA
  Zagotovite zadosten razmik med napravo Thermomix™ in robom delovne površine, saj se naprava Thermomix ™ med gnetenjem testa ali sekljanjem hrane lahko premika. Napravo je treba med delovanjem ves čas opazovati.

Varna uporaba

 • Icon sizes
  NE NAPOLNITE PREVEČ
  Ne presezite oznak za najvišjo raven polnjenja na mešalni posodi, košarici za počasno kuhanje ali dodatku Varoma in naprave Thermomix™ nikoli ne napolnite preveč. Vsakič, ko dodate sestavine, preverite oznake za raven polnjenja na mešalni osodi. Če so mešalna posoda, košarica za počasno kuhanje ali dodatek Varoma preveč napolnjeni, to vpliva na varnostne funkcije naprave Thermomix™ in lahko povzroči hude poškodbe.
 • Icon boiling hot
  VRELO
  Merilno posodico pravilno namestite v odprtino v pokrovu mešalne posode, da preprečite izbrizganje hrane. Če hrana brizgne skozi odprtino na pokrovu ali kje drugje, takoj zmanjšajte hitrost in ohranite hitrost »1« za vsaj tri sekunde, preden izberete oložaj za odprt pokrov (samo TM31). Počakajte, da se ohladi, preverite raven polnjenja in po potrebi odstranite hrano.
 • Icon hot accessories
  VROČI DODATKI
  Ko naprava Thermomix™ delujes temperaturo nad 60 °C, se več sestavnih delov naprave segreje ali začne oddajati paro. Zato zagotovite zadosten razmik pri ravnanju z vročimi deli in bodite previdni. Pri pripravi hrane pri temperaturi nad 60 °C se ne otikajte merilne posodice.
 • Icon steaming hot
  VROČA PARA
  Med pripravljanjem hrane z dodatkom Varoma vroča para uhaja ob straneh in zgoraj na pokrovu dodatka Varoma. Dotikajte se samo ročajev ob strani dodatka Varoma. Ko odstranite celoten dodatek Varoma, bo vroča para še naprej izhlapevala skozi odprtino pokrova mešalne posode.
 • Icon turbo
  FUNKCIJO TURBO UPORABLJAJTE SAMO ZA HLADNO HRANO
  Način turbo uporabljajte samo za pripravo hladnih sestavin. Načina turbo ne uporabljajte pri delu z vročo hrano.
 • Icon speed up
  POČASI POVEČUJTE HITROST
  Po pripravi hrane pri visokih temperaturah hitrost pasiranja povečujte korak za korakom (samoTM31).
 • Icon speed down
  POČASI ZMANJŠUJTE HITROST
  Po pasiranju počasi zmanjšujte hitrost in ohranite hitrost »1« vsaj tri sekunde (samo TM31).
 • Icon time
  NE HITITE
  Zmanjšajte hitrost in počakajte vsaj tri sekunde, da se hrana ne premika več. Šele nato lahko stikalo nastavite v položaj »pokrov odprt« (samo TM31) in previdno odprete pokrov.
 • Icon Thermomix cup
  UPORABITE MERILNO POSODICO
  Odprtino v pokrovu mešalne posode zaprite samo z merilno posodico, ki je bila oblikovana za vašo napravo Thermomix™ in ji je bila tudi priložena. Ne pokrivajte merilne posodice, saj sicer para ne bo mogla uhajati, v napravi se lahko vzpostavi tlak n lahko pride do hudih poškodb.

Dodatki

 • Icon
  NE UPORABLJAJTE PONAREJNIH KOPIJ
  Uporabljajte samo originalne dele in dodatke, ki so priloženi ali zasnovani za vašo napravo Thermomix™.
 • Icon green sealing ring
  UPORABITE ZELEN TESNILNI OBROČ
  Vašo napravo Thermomix™ TM31 uporabljajte samo z zelenim tesnilnim obročem v pokrovu mešalne posode. Če nimate zelenega tesnilnega obroča, ga lahko naročite pri vaši lokalni službi za pomoč strankam.
 • Icon lock
  PRAVILNO ZAKLENITE
  Vsi deli (vključno z mešalnim nožem, tesnilnim obročem mešalnega noža, podstavkom mešalne posode, mešalno posodo, pokrovom mešalne posode, tesnilnim obročem pokrova, merilno posodico in dodatkom Varoma) morajo biti pravilno aklenjeni in nameščeni, kot je predvideno.
 • Icon open carefully
  PREVIDNO ODPRITE
  Previdno odprite pokrov mešalne posode – ne skušajte ga odpreti na silo. Za TM31: Pokrov odprite samo, ko se hrana v posodi ne premika več in je gumb za hitrost v položaju »pokrov odprt«.